rak industrialKarakteristika  teknike
•    Struktura e realizuar me llamarine te parapjeguar te salduar  sp. 15/10
•    Porta ne llamarine sp. 20/10
•    Paneli mbrapa,anet dhe larte sp. 15/10
•    Mbrapshtina e brendshme  sp.25/10 zingato
•    Guarnicionet, poliuretani e aplikuar e vazhdueshme
•    Dera me mentesha me krah te te ndryshueshem,te hapjes deri 110°
•     Izolim dopjo per perplasje, i dyfishte
•    Lyerja me boje poliaster RAL 7035,siperfaqja  lekur  portokalli
•    Grada e mbrojtjes  IP 55

awdawd