Tipare te Perbashketa

Vrimat ovale Shikuese për të kontrolluar dhe plotësuar kutinë me korrespodencë.
Strukturimi dhe mënyra e vendosjes në Grup bën që të parandalohet nga dëmtimi.
Ngjitja e Perdorusit ose emrave te dritarja plexi janë mbrojtesë që të mos ekzistojë mundësia e marrjes nga jashtë.
Struktura cilindrike e kyçjes është e koduar 1:2000, dhe shoqërohet me setin e çelësave ( 2 kopje) .
1-Dizenjimi me Rivetim në krahë zgjidhje perfekte për cdo lloj ndërtese dhe banese.
2-Struktura e pjerrët e rënies së postës e bën të pamundur për tu marre nga persona të tretë korrespodenca.
3-Postat dhe faturat në formatin C4 dhe A4 qëndrojnë aty pa u prekur deri në lartesinë 60 mm.
Kutitë postare të prodhuara nga Kompania jonë u takojnë Standartit -EN13724 : 2013 Postal Servis

MODELI                

NV2 – Dymodular

NV3 – Tremodular

NV4 – Katërmodular

NV5 – Pesëmodular

NV6 – Gjashtëmodular

NV7 – Shtatëmodular

GJERĂ‹SI

380mm

380mm

380mm

380mm

380mm

380mm

LARTĂ‹SI

340mm

445mm

550mm

660mm

765mm

875mm

THELLĂ‹SI

200mm

200mm

200mm

200mm

200mm

200mm

*Duke vazhduar deri ne dhjetemodular.Per me teper modular vetem me prorosi.

 

MODELI             Gjeresi       Lartesi    Thellesi
NV2 – Dymodular      380mm            340mm          200mm
NV3 – Tremodular      380mm            445mm          200mm
NV4 – Katërmodular   380mm           550mm         200mm
NV5 – Pesëmodular    380mm          660mm         200mm
NV6 – Gjashtëmodular  380mm       765mm         200mm
NV7 – Shtatëmodular   380mm        875mm          200mm