Karakteristikat teknike

 1. Trupi me fletë metalike llamarinë te parapieguara dhe të salduara trupi d 1÷3mm. Permasat 600x700x200mm.
 2. Porta me lexues për kontatorët e abonentëve monofazë dhe 3-fazë në llamarinë d 1÷3mm.
 3. Dera me mentesha metalike (cope=3) me krahë që mundësojnë hapjen e derës deri 110°,
 4. Brava sigurie Poliamid DIN-EN ISO 1043 – 1PAG GFR30, me tre pozicione mbyllje me shula çeliku me rrotë.
 5. Brava per mbylljen e kapakut të automatëve poliamid DIN-EN ISO 1043 – 1PAG
  GFR30, zamak din en DIN-EN 1774 ZNAI4CU1
 6. Dritare leximi Monofazë me permasa (220 x 140 x 3) mm sipas numrit të Abonentëve (dhe sipas kerkeses se klientit). Materiali: Polikarbonat O’ring 3mm EPDM .
 7. Dritare leximi Tre-fazë me përmasa (320 x 170 x 3) mm për matësin e ambienteve të perbashkëta dhe për matësin e bilancit (Shumatorit). Materiali: Polikarbonat O’ring 3mm EPDM.
 8. Lyerja me bojë poliaster RAL 7035, siperfaqja lekurë portokalli.
 9. Mbrapshtina me llamarinë të zinguar Sp.15/10, e përshtatur për montimin e Matësave elektronik, automatëve (me suport), Zbarave të Tensionit, trasformatorëve të rrymës dhe siguresave.
 10. Për çdo boks vendoset nga një Multi Utility Server (MUS), për të berë të mundur lidhjen e matësave me serverat qendrorë.
 11. Gjithashtu është parashikuar edhe një pajisje SPD për mbrojtjen nga valët e mbitensioneve.
Panel matje nenstacioni